Meny
 

Åpningstider

Midlertidig stengt.

 

Mandag-fredag 10-18

Lørdag 10-17

Kontakt

71 21 52 22

Etasjeplan

Lingedalsveien 9

Visjon: Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

 

Forretningsidé: Fretex skal bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling. Fretex skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Verdier: Åpenhet, Kjærlighet, Engasjement, Lønnsomhet

 

Ikke-diskriminering: Det gjøres ikke forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder eller livssyn.

 

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Vår historie startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er jobbsøkere som deltar i ulike attføringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder.

Butikkategori: