Meny
 

Opningstider

10-20 (18)

Kontakt

23 21 40 00

Etasjeplan

2. etg. 

Nord, bygget ved sida av busstasjonen

Vi tilbyr smarte og pålitelege produkt som gjer kvardagen din enklare.

 

Lidenskapen vår for fiffige produkt viser seg i alt vi gjer. Det er ein arv frå grunnleggaren vår, som bruka mange netter på å klekke ut smarte løysingar på kvardagslege problem. Vår sanne interesse for å finne pålitelege og smarte produkt er ein av årsakane til at vi har lyktest kvart år sidan oppstarten.

 

Vår bedriftskultur er prega av den spesielle Clas Ohlson-ånda, som kjem til syne gjennom ansvarskjensle, lagånd, gjensidig respekt og openheit rundt utveksling av tankar og idear. Vi bryr oss om kundane, dei tilsette og samfunnet elles. Låg personalutskifting, gode resultat i spørreundersøkingar blant dei tilsette og kundeservice, som mange gonger har fått prisar, er resultatet av vår grunnleggar sin filosofi.

Butikkategori: