Om senteret

AMFI Valdres har 14 butikker fordelt på 11.800 kvadratmeter butikklokaler.

Hittegods

For utlevering av hittegods, ta kontakt med senterleder på hverdager mellom klokken 8-16.

Hjertestarter

Vi har hjertestarter på senteret, og flere ansatte i de fleste butikkene er kurset i bruken av denne.

Miljøtorg

Inne på senteret har vi et miljøtorg. Her kan du pante flasker, levere gml lyspærer/batteri mm. Du kan sortere matavfall, plast og restavfall når du er på senteret.

Avfallskontainere

AMFI Valdres har avfallskontainere for glass og metall. Det finnes også en container for retur av drikkekartonger samt klær. Disse kan også benyttes utenom senterets åpningstid.

Miljøfyrtårn

I april 2023 ble AMFI Valdres resertifisert som Miljøfyrtårn. Dette betyr at vi er godkjent og at vi har en mijøbevisst drift av senteret.

Leie lokale på senteret

Ønsker du å starte butikk eller spisested på AMFI Valdres, kan du kontakte Eiendomsansvarlig Erik Holsveen for en uforpliktende samtale.

993 00 060 / nora.bakke@olavthon.no

Kontaktinformasjon

Senterleder Bård Slette

416 83 643 / bard.slette@olavthon.no

Markedskoordinator Maria Spjøtvoll

41635004 / maria.spjotvoll@olavthon.no