Parkering

På senteret er det 600 parkeringsplasser, 1 time gratis og enkel adkomst til butikkene.

På AMFI Ullevaal er parkering i kjelleren under senteret. Du kan kjøre inn/ut fra Ring 3 og fra Sognsveien.

Gratis parkering

Du står 1 time gratis i garasjen. Utover dette, se gjeldende takster og parkeringsregler som er opplyst i parkeringshuset ved parkeringsautomaten. Parkeringen driftes av AimoPark, les mer ved å klikke her!