Parkering

På senteret er det 300 parkeringsplasser, med enkel adkomst til butikkene.

Parkering på AMFI Skansen er enkelt. Det er totalt 300 parkeringsplasser fordelt på parkeringskjeller, gateparkering utenfor senteret og tilgrensende parkeringsplasser i sentrum av Sandnessjøen.