Parkering

På senteret er det 400 parkeringsplasser, med enkel adkomst til butikkene.

Parkering på AMFI Pyramiden er enkelt og gratis. Parkeringsplassene ligger i området rundt senteret.

Vi gjør oppmerksom på at det i slutten av juni 2021 samt begynnelsen av juli 2021 vil være anleggsarbeid på parkeringsplassen grunnet asfaltering.

Ladestasjon for El-bil

Det er etablert 4 ladepunkter for El-bil. Du finner disse i tilknytning til inngang ned mot E 8.

For mer informasjon om brikke for betalingsautomat eller lading med mobiltelefon, se mer.no.