Parkering

På senteret er det 400 parkeringsplasser, med enkel adkomst til butikkene.

Parkering på AMFI Pyramiden er enkelt og gratis. Parkeringsplassene ligger i området rundt senteret.