Parkering

Vi har to parkeringshus med 200 p-plasser.

Parkeringskjeller

I parkeringskjelleren har vi ladestasjon for El-biler. Disse er det Grønn Kontakt som har satt opp.