125 år med kjærlighet for lokalsamfunnet

Usnitt av fargerike fjær i fastelavensris
Rosa og lilla fastelavensris i en hvit kanne foran et vindu
Utsnitt av rosa og gul fastelavensris

Gjennom frivillig arbeid og et sterkt engasjement for lokalsamfunnet, bidrar Sanitetskvinnene til å skape et inkluderende samfunn. I februar fyller de 125 år!

For 125 år siden, på et kvinnemøte i Kristiania, ble Norske Kvinners Sanitetsforening stiftet av kvinnesaksforkjemperen, kjøpmannsdatteren og politikerfruen Fredrikke Marie Qvam. Sammen med 100 andre kvinner skaffet hun sanitetsmateriell i tilfelle krig ved unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige, og Norske Kvinners Sanitetsforening var dermed et faktum.

Siden den gang har Sanitetskvinnene bidratt til å løse en rekke oppgaver innen helse og omsorg. De er i dag Norges største kvinneorganisasjon med om lag 42000 medlemmer, fordelt på 620 lokale sanitetsforeninger. Foreningen har særlig fokus på kvinners helse og livsvilkår, men bidrar også til en inkluderende oppvekst og et trygt lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. I fjor samlet blant annet foreningen inn klær og utstyr til flyktninger, samt bisto i skredkatastrofen i Gjerdrum.

- Sanitetskvinnene er der for de som trenger det litt ekstra, og gjør både stort og smått i lokalsamfunnet, forklarer Elinor Bolme.

Bolme er fylkesleder i NKS Møre og Romsdal og har tidligere vunnet pris for sitt engasjement for lokalsamfunnet. Hun forteller om en forening som bidrar der det er behov – også da korona kom til Norge for elleve måneder siden.

- Under koronakrisen har vi bistått med alt fra å være besøksverter på sykehjem, til å ringe enslige som trenger noen å snakke med. Vi har også bidratt under influensavaksineringen og hjulpet til på diverse sykehjem, sier hun, og legger til at det er godt å kjenne på at man er en ressurs for mennesker som trenger det.

De neste månedene vil foreningen i tillegg bistå kommunene i koronavaksineringen.

Et annerledes jubileum

På grunn av korona ble Sanitetskvinnene nødt til å avlyse de fysiske møtene – også den planlagte jubileumsfesten som skulle gå av stabelen på selve jubileumsdagen 26. februar. Istedenfor en storstilt feiring, blir det i år et digitalt arrangement for å samle medlemmene. De ulike lokalforeningene vil i tillegg markere jubileet på ulikt vis ved å arrangere lokale aktiviteter gjennom året – selvfølgelig med smittevern i fokus.

Selv om jubileumsåret ikke startet slik de håpet, hindrer det ikke Sanitetskvinnene i å fortsette det viktige arbeidet. Jubileumsåret skal blant annet brukes til å sette kvinnehelse på dagsorden. Kvinnehelse er et av Norske Kvinners Sanitetsforening sine viktigste satsningsområdet. Foreningen er en av de største ideelle aktørene innenfor kvinnehelseforskning og forvalter om lag 20 millioner kroner til forskning hvert år. Pengene går blant annet til forskning på spiseforstyrrelser, autoimmune bindevevssykdommer og kreft, med fokus på kvinnehelse spesielt.

Fastelavnsris – en viktig inntektskilde

Som organisasjon mottar ikke Norske Kvinners Sanitetsforening driftstilskudd fra staten. De er derfor nødt til å finansiere all sin aktivitet med egne midler – som salg av fastelavnsris, lotteri og medlemskontingent.

Fastelavnsris har i over 70 år vært en viktig inntektskilde for Norske Kvinners Sanitetsforening. Tradisjonen med fastelavnsris startet allerede i 1946, og årlig selger Sanitetskvinnene fastelavnsris for 10-12 millioner kroner. Kjøper du fastelavnsris- eller hjerte med kløvermerke går hver krone til gode tiltak i ditt lokalmiljø, og til å finansiere forskning som gir livsviktig kunnskap om kvinners helse.

I år selges fastelavnsris på blant annet AMFI Rørvik, AMFI Larvik, AMFI Vågen, AMFI Pyramiden, AMFI Narvik, Kvadrat og Molde Storsenter. De lokale sanitetskvinnene prioriterer smittevern høyt og du kan betale med vipps.