Flere ulike store grønne planter

Mester Grønn

Div. store grønne planter opp til -50 %

Gjelder 03. jan – 31. jan

1. etasje, øst

Åpent i dag 10:00 - 20:00