Åpningstider

Ordinære åpningstider
Dag Åpningstider
Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag Stengt
Søndag Stengt
Frisk Utvikling

Stengt

Dame sitter foran mac og jobber
  • Veiledning

Om Frisk Utvikling

Frisk Utvikling arbeidsinkludering leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV, og vi har omfattende kompetanse og erfaring innen feltet karriereveiledning. Vi er samtidig en del av Frisk Utvikling AS, og inngår i Frisk Gruppen.

Gjennom dette er vi søstervirksomhet med Frisk Spesialist som leverer spesialisthelsetjenester, og med Aktimed Helse – leverandør av bedriftshelsetjenester og medisinske klinikker. Dette fellesskapet har en styrkende effekt på flere måter. Vi oppnår en stor faglig bredde på konsernnivå, og selskapene samarbeider om kompetanseutvikling, digitale løsninger, administrasjon og støttefunksjoner. Vi har også muligheten til å investere i utviklingen av verktøy, metoder og ansattes kompetanse.

Frisk Utvikling har gjennom en rekke år videreutviklet tjenestene våre i nært samarbeid med kunder og tjenestemottakere. Vi skal oppleves som kompetente, pålitelige, engasjerte og innovative. Vi er opptatt av å møte fremtidens krav og utfordringer gjennom å bidra til utvikling, og å ta i bruk nye metoder og ny teknologi.

Vi følger mennesker i en periode av livet der de trenger profesjonell bistand for å nå nye mål. Dette kan ofte være en livsfase preget av usikkerhet og sårbarhet. Vi føler et stort ansvar i den rollen vi har, og vektlegger rask og riktig innsats tilpasset den enkelte sine behov.

  • Veiledning

Beliggenhet

2. etasje

Våre tjenester

På nett