Parkering

På AMFI Havnesenteret er det rundt 300 parkeringsplasser. Gratis parkering i tre timer.

AMFI Havnesenteret har innendørs P-hus med gratis parkering i opp til tre timer.

Utenfor senteret finnes det rundt 130 plasser innenfor 100 meters avstand til senteret. Plassene utenfor er gratis i en tidsbegrenset periode.

Kapasitet

  • 300 parkeringsplasser
  • 12 HC-parkeringsplasser