Amfi Geilo er Miljøfyrtårn

I april 2020 ble Amfi Geilo Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en av Norges viktigste miljøsertifisering for bedrifter. Denne sertifiseringen vil si at senteret er vurdert utifra strenge krav på følgende områder: energi, avfall, transport, innkjøp og HMS. Hvert år må senteret levere en miljørapport, og man må resertifisere seg hvert 3 år.

Geilo er et bærekraftig reisemål, og denne merkingen krever at flere store næringsaktører må være miljøsertifiserte. Amfi Geilo er en stor aktør på Geilo og vi tok vårt ansvar. Siden vi selger varer og tjenester er det viktig for oss å vise kundene at driften er så miljøvennlig som mulig. Det er også viktig mtp fremtidige leietakere, da krav til miljøsertifisering blir stadig viktigere.