Parkering

Utenfor senteret har vi 350 parkeringsplasser. Her kan du også lade din elbil. VI har også 650 meter brygge hvis du kommer sjøveien.

For at du skal få parkert nærmest inngangen har vi nå merket opp to rekker med parkeringsplasser med fargen gul. På disse og under tak er det maks tre timer parkering.

HC-parkering

Vi har 5 HC-parkeringsplasser under tak.

Ladestasjon for elbil

Vi har 4 ladestasjoner på parkeringsplassen. Se gronnkontakt.no for å sjekke ledig kapasitet.