Om senteret

AMFI Eurosenteret har nærmere 20 butikker fordelt på 13.494 kvadratmeter.

Fasiliteter

Toaletter finner du i 1. og 3. etasje, og stellerom i 1. etasje.

Rullestol

Senteret har egne rullestoler til utlån. Ta kontakt med Post i butikk på Extra for å låne.

Hittegods

Ta kontakt med Post i butikk på Extra vedrørende hittegods.

Kontaktinformasjon

Senterleder Bjarke Juhl

974 65 542 / nina.kristengard@olavthon.no