Parkering

På AMFI Elverum finner du ett stort parkeringshus, ladestasjoner og HC-plasser. Totalt 650 parkeringsplasser i og rundt senteret. Gratis parkering i to timer.

Det er direkte inngang fra parkeringshuset til senteret. Inn-/og utkjøring fra nord. Parkeringshuset ligger under Obs! På Torget er det ytterligere 140 parkeringsplasser tilgjengelig.

Kapasitet

  • Ca 650 tilgjengelige parkeringsplasser i og rundt senteret
  • 9 HC-parkeringsplasser
  • 8 ladepunkter for elbil, hvorav 6 er HPC ladere med opptil 150 kw.

Priser

  • 2 timer gratis
  • 3. time: kr. 10,-
  • Deretter kr. 40,-

Les mer om parkeringsanlegget på AMFI Elverum på TimePark.