Parkering

På AMFI Eikunda er det over 200 parkeringsplasser med to timers gratis parkering.

Vi har parkeringshus med 152 parkeringsplasser. Det er direkte inngang fra parkeringshuset til senteret.

To av plassene er reservert lading av elektriske kjøretøy. I tillegg har vi 90 parkeringsplasser ute.

Vi har to timer gratis parkering på senteret. Parkering må registreres på automat eller Easypark app mellom klokken 08 - 15 alle dager. Etter klokken 15 er det parkering uten registrering.

Ladepunkt for elektriske kjøretøy

Vi har i vårt parkeringshus to reserverte plasser for lading av Elektriske kjøretøy - gjelder ikke hybrid, kun elbil. Parkering må registreres på automat eller i Easypark app.